Sfera seksualna towarzyszy nam przez całe życie. Już od poczęcia mówimy o seksualności człowieka, gdy niemowlę poprzez ssanie pobiera pokarm od matki. 

O zaburzeniach seksualnych mówimy wtedy, gdy problem dotyczący natury seksualnej utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Dysfunkcje te mogą dotyczyć własnej seksualności   i/lub pojawiać się w relacji z partnerem.

Zaburzenia seksualne mają znaczący wpływ na relacje partnerskie, trwałość i  harmonię małżeństw, stosunki międzyludzkie, funkcjonowanie w rolach zawodowej i społecznej, samoocenę w roli męskiej i kobiecej, a także stan zdrowia psychicznego.

Zaburzenia seksualne obejmują różnorodną grupę zaburzeń, które skutkują niemożnością uczestniczenia w aktywności seksualnej w pożądany przez siebie sposób. Reakcje seksualne  są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło zarówno psychologiczne jak i somatyczne. Psychoterapia zajmuje się zaburzeniami, które nie                 są spowodowane zmianami organicznymi ani somatycznymi. Dlatego ważne jest aby podczas konsultacji został przeprowadzony dokładny wywiad psychologiczno-seksuologiczny, zalecenie odpowiednich badań i ewentualnie konsultacja z lekarzem specjalistą.

Zaburzenia seksualne mające podłoże psychologiczne:

  1. Brak lub utrata potrzeb seksualnych charakteryzuje się brakiem lub ograniczeniem potrzeby seksualnej, spadkiem zainteresowania tematami seksualnymi, zubożeniem fantazji erotycznych. Może występować pobudzenie i zadowolenie seksualne, natomiast zainicjonowanie kontaktu seksualnego jest mniej prawdopodobne.
  2. Awersja seksualna – perspektywa kontaktu seksualnego budzi nieprzyjemne uczucia        i powoduje unikanie aktywności seksualnej.
  3. Brak radosnego przeżywania – reakcje seksualne przebiegają prawidłowo, orgazm          jest osiągany ale występuje brak przyjemności seksualnej.
  4. Zaburzenia orgazmu – orgazm albo się nie pojawia, albo jest znacznie opóźniony.
  5. Wytrysk przedwczesny – niezdolność powstrzymania wytrysku pojawia się wcześniej niż tego pragnie mężczyzna, zachowana jest regularna aktywność seksualna i mężczyzna      ma stałą partnerkę.
  6. Ból podczas stosunku – jeśli lekarz specjalista nie stwierdza przyczyn somatycznych, ważną rolę odgrywają czynniki emocjonalne.
  7. Nadmierny popęd seksualny – aby stwierdzić podłoże psychologiczne należy przeprowadzić odpowiednie badania
  8. Brak reakcji genitalnej (aby stwierdzić podłoże psychologiczne należy skonsultować się     z lekarzem specjalistą)
  • u mężczyzn problemem są zaburzenia erekcji – trudność w powstawaniu i/lub utrzymaniu erekcji niezbędnej do satysfakcjonującego stosunku;
  • u kobiet problemem jest suchość pochwy lub mimowolny skurcz mięśni pochwy uniemożliwiający stosunek.

 

W klasyfikacji występują również zaburzenia identyfikacji płciowej oraz preferencji seksualnych.

Zaburzenia identyfikacji płciowej (rozbieżność pomiędzy płcią biologiczną a psychicznym poczuciem płci): transseksualizm, transwestytyzm o typie podwójnej roli, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.

Zaburzenia preferencji seksualnych – utrwalone w czasie doświadczanie powtarzającego się, nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów i działań: fetyszyzm, transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm.

Aktywność seksualna jest ważnym elementem wspierającym w relacji, dzięki której zostają zaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, bliskości, akceptacji, intymności, a także miłości połączonej z doznaniem przyjemności. Utrzymywanie prawidłowych relacji seksualnych pozytywnie wpływa na samoocenę, obraz własnego ciała, samopoczucie, a także wzmacnia związek partnerów.

Pojawiające się trudności natury seksualnej są skutecznie wyleczalne w procesie terapeutycznym, dzięki czemu jakość życia seksualnego ulega znaczącej poprawie.

Kontakt

886 844 179

synergiapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sądowa 5A

43-600 Jaworzno

Napisz do nas: