Neuroplastyczność mózgu w psychoterapii

Neuroplastyczność określana jest jako zdolność układu nerwowego do zmian.

Geny oraz środowisko modyfikują procesy w mózgu, które zmieniają jego strukturę, a w efekcie zachowanie człowieka. Zmiana następuje za pomocą synaps neuronalnych, które za pośrednictwem uczenia się zmieniają proces ekspresji genów i siły połączeń synaptycznych. Zasada ta działa w dwie strony – można to zauważyć dzięki uczeniu się obcego języka. Jeśli jest on „nieużywany” pamięć dotycząca słów zanika.          W miarę przyswajania i powtarzania słownictwa tworzą się połączenia, które zostają zapisane w naszym mózgu, a co najważniejsze - zapamiętane. Tak samo jest z naszym zachowaniem. Jeśli  chcemy je zmienić, potrzebne są korektywne doświadczenia, które umożliwia nam obecnie psychoterapia.

Rezultat neuroplastyczności jest widoczny, np. podczas prowadzenia samochodu. Przeprowadzono badania na londyńskich taksówkarzach, które pokazują, że skupienie, koncentracja oraz konieczność wyboru optymalnej trasy ma istotny wpływ na mózg – ich hipokampy są większe oraz odnotowano większą gęstość istoty szarej. Okazuje się, że używanie GPS-a uniemożliwia tworzenie nowych połączeń, które      są odpowiedzialne za rozwój orientacji przestrzennej.

Aktywność fizyczna wymaga nauki nowych czynności, a także angażuje świadomą uwagę, powoduje polepszenie funkcji umysłowych      oraz wzmocnienie połączeń synaptycznych i zapobiega procesom degradacyjnym mózgu związanym z wiekiem. Systematyczny wysiłek sprzyja lepszemu samopoczuciu.

R. Davidson we współpracy z Dalajlamą badali mózg podczas medytacji. Wyniki wskazują, że praktyki medytacyjne wpływają na aktywności w obszarach mózgu związanych z uwagą, niepokojem, depresją, lękiem, gniewem, czy zdolnością organizmu do samo leczenia.

Farmakologia również wpływa na neuroplastyczność mózgu. W przypadku silnego stresu i depresji, leki przeciwdepresyjne działają terapeutycznie zapobiegając hiperkortyzolemii.

Psychoterapia jako forma kreatywnego oddziaływania zwiększa zdolność uczenia się, czyli wspomnianą już ekspresję genów. Emocje, uczucia i myśli stanowią główne komponenty psychoterapii. Rozumienie ich wzajemnych interakcji ma kluczowe znaczenie dla procesu zmiany.

Pozytywne myślenie, tworzenie nowych nawyków i skuteczność pracy nad sobą wpływa istotnie na plastyczność mózgu i powoduje,              że efekty są możliwe i długotrwałe.

 

Kontakt

886 844 179

synergiapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sądowa 5A

43-600 Jaworzno

Napisz do nas: