Konsultacja psychologiczna

Celem konsultacji psychologicznej jest identyfikacja problemu oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy.

Konsultacja ma charakter wywiadu na podstawie którego oferowana jest pomoc dostosowana odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Kolejnym krokiem w zależności od problemu może być:

  1. porada lub psychoedukacja
  2. kompleksowa diagnostyka psychologiczna
  3. psychoterapia indywidualna
  4. psychoterapia grupowa
  5. psychoterapia rodziny lub pary
  6. specjalistyczna konsultacja lekarska (np. psychiatryczna, neurologiczna i in.)

Kontakt

886 844 179

synergiapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sądowa 5A

43-600 Jaworzno

Napisz do nas: