Opinia

Opinia jest wystawiana wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji. Należy przedstawić cel jej zastosowania. 

Diagnoza osobowościowa dorosłych:

  • stworzenie charakterystyki profilu osobowościowego –pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby - można poznać swoje mocne i słabe strony, określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej. Jest przydatna w ważnych wyborach życiowych, np. wybór kierunku studiów czy kariery zawodowej.
  • zaburzenie osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zdiagnozowanie tego typu zaburzenia pozwala na wybór odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i dorosłych (od 5-75 r.ż.):

Pomaga w ocenie funkcjonowania poznawczego i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego

  • badanie w kierunku otępienia
  • badanie funkcji poznawczych – wykonywane są testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzorokowo-przestrzenne oraz uczenie się, gotowość szkolną. 
  • badanie intelektu (IQ) – określanie poziomy inteligencji ogólnej, globalnej.

Kontakt

886 844 179

synergiapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sądowa 5A

43-600 Jaworzno

Napisz do nas: